مدیریت منابع انسانی
حرفه ای ترین خدمات منابع انسانی
ارزیابی و رشد استعداد سازمانی

مدیریت صحیح و ارزیابی پرسنل با راهکارهای منابع انسانی

متخصصان و مشاوران موسسه مشاوره مدیریت منابع انسانی خدمات خود در سایر حوزه های مختلف مشاوره منابع انسانی به شرح زیر ارایه می دهند. خدمات مشاوره منابع انسانی شامل:

ارایه خدمات راه اندازی واحد منابع انسانی
ارایه خدمات در حوزه جذب و استخدام نیروی انسانی
ارایه خدمات در حوزه نگهداشت نیروی انسانی
ارایه خدمات در حوزه ارزیابی عملکرد
طراحی مدل شایستگی
پیشنهاد پکیج تست‌هایی روانشناسی در استخدام، ارتقا
برای کسب اطلاعات بیشتر در هر حوزه با ما تماس بگیرید. همچنین کاتالوگ های موسسه را میتوانید در این بخش بررسی کنید.


در ذیل خدمات قابل ارایه در زمینه مشاوره مدیریت منابع انسانی
به شرح زیر معرفی می گردد:

طراحی و راه اندازی واحد منابع انسانی
ارتقاء سطح نسل های قبلی واحدهای مرتبط (کارگزینی، امور کارکنان و …)
مشاوره در زمینه مدل های تعالی منابع انسانی
طراحی ساختار سازمانی
تدوین استراتژی منابع انسانی، همسو با استراتژی سازمان
تدوین مدل شایستگی متناسب با ماموریت های سازمان
تدوین مدل شایستگی متناسب با ماموریت های سازمان
تجزیه و تحلیل شغل، تدوین شرح مشاغل و گریدینگ شغل و شاغل
تامین نیروی انسانی و استخدام
طراحی فرآیند جذب و استخدام
طراحی نظام جبران خدمات
طراحی مدیریت عملکرد
طراحی نظام آموزش و توسعه منابع انسانی
مشاوره در حوزه روابط کار( مبتنی بر قانون کار و قوانین مرتبط )