مشاوره منابع انسانی و رفتار سازمانی
آسیب‌ شناسی سازمانی

آسیب شناسی سازمانی


هدف از عارضه یابی در شرکت ها و سازمان ها، تغییر و توسعه است. می توان گفت عارضه یابی، یک روش خاص تحلیل سازمانی است که بر عملکردهای سازمانی تاکید دارد، تا اینکه بتوان با شناخت دقیق از وضعیت فعلی سازمان، به بهبود و توسعه مورد نظر دست یافت. ابزارها و مدل های مختلفی برای عارضه یابی وجود دارد که به نوع سازمان و مسائلی که با آن روبروست بستگی دارد.

تیم کارشناسان حرفه ای گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی ایران قادر است با استفاده از ابزارهای مختلف و مناسب، سازمان شما را عارضه یابی نموده و به عنوان مشاور امین، راهکارها و طرح های بهبود و توسعه سازمانی را ارائه و در صورت نیاز و صلاحدید مشتری، راه کارهای پیشنهادی خود را به صورت تضمین شده و در قالب مدیریت پیمان اجرا و تحویل نماید.


آسیب شناسی سازمانی چیست؟

پاتولوژی به معنی آسیب شناسی، بیماری شناسی و تشخیص علل آسیب های وارده بر سیستمی مشخص (مورد مطالعه) است. این علم که بطور گسترده در علوم زیستی کاربرد دارد در علوم انسانی نیز دارای جایگاه است. بطوری که پاتولوژی سازمان تحت همین عنوان توجه دانشمندان علوم انسانی را به خود معطوف کرده است. البته تمام مطالعاتی که در جهت آشکارسازی عیوب و عوامل آسیب زای سیستم خاصی قدم بردارند، در حیطه علم آسیب شناسی قرار دارند. آسیب شناسی با مشاهده عوارض آسیب آغاز می شود. در مورد منابع انسانی عوارض آسیب به طرق گوناگونی بروز می کنند که به آن مسائل رفتاری لقب داده­اند (پیدایی، ۱۳۹۱ به نقل از اسمعلی، ۱۳۸۱).


مسئله امری است که موجب اختلال در هدفگذاری، حرکت به جهت هدف و دستیابی به هدف می شود. مسئله می تواند به صورت فرایندی حتی به صورت چرخه ای ظهور کرده یا بطور غیر مستقیم در سیستم مورد مطالعه با شدت و ضعف گوناگون اثر بگذارد. لذا آنچه در مسئله شناسی منابع انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است، تشخیص صحیح بیماری است. بنابراین در مورد سازمان های ایران، مدیران آسیب شناس و مدیران رائه کننده راه حل از هم منفک شده اند و اکثرا روابط اندکی میان آنها برقرار است. این گونه ارتباطات اندک توانایی لازم را جهت عیب یابی گروه های انسانی ندارند. آنچه پاتولوژی منابع انسانی به آن دست می یابد، حجم قابل توجهی از اطلاعات است که ماحصل ارتباطات افقی، عمودی و مورب بوده و از سیستم بازخورد بهره می جویند. آسیب شناسان با تجزیه و تحلیل این اطلاعات و با توجه به اهداف سازمان، از طریق روابط منطقی موجود و آن روابطی که باید برقرار باشد، به علل آسیب واقف می شوند.

 
بایگانی
آمار
بازدیدکنندگان : 1841