مشاوره منابع انسانی و رفتار سازمانی
تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل


تجزیه و تحلیل شغل (کارشکافی) یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت منابع انسانی است. تجزیه و تحلیل شغل اطلاعات لازم برای ایجاد و تعیین ویژگی‌های شرح شغل و شرایط احراز شغل فراهم می‌آورد و این اطلاعات به عنوان مبنایی مهم در طراحی سازمان، طراحی شغل، گزینش، استخدام، مدیریت عملکرد، آموزش، بهبود مدیریت، ارزیابی شغل و … می باشد.

تجزیه و تحلیل شغل در حقیقت جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و ثبت اطلاعات شغلی به‌عنوان یک شغلی که هست مورد بررسی قرار می‌گیرد، نه شغل که باید باشد و این امکان‌پذیر نبوده مگر آن‌که ویژگی‌ها، وظایف و مهارت‌های شغل مشخص گردد و سپس بر اساس آن شرایط احراز شغل تبیین گردد.

تجزیه و تحلیل شغل فرآیند جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و مرتب‌کردن اطلاعات درباره شغل است. به‌عبارت دیگر فرآیند سیستماتیک تعیین و تبیین وظایف، توانایی‌ها، دانش‌ها، مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی مورد نیاز برای اجرای یک شغل در سازمان و رابطه تعاملی آن با سایر مشاغل تجزیه و تحلیل شغل نام دارد.


تجزیه و تحلیل شغل اطلاعات لازم برای ایجاد و تعیین ویژگی‌های شرح شغل و شرایط احراز شغل فراهم می‌آورد و این اطلاعات به عنوان مبنایی مهم در طراحی سازمان، طراحی شغل، گزینش، استخدام، مدیریت عملکرد، آموزش، بهبود مدیریت، ارزیابی شغل و … می‌باشد.

این فعالیت با توجه به تعداد مشاغل سازمان می‌بایست انجام پذیرد فلذا زمان و بودجه‌ی آن رابطه مستقیمی با تعداد مشاغل دیده شده در ساختار سازمانی دارد.

گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی «گروه سرآمد» آمادگی دارد با استانداردهای بین المللی و راهکارهای پیشنهادی این ابزار پیشرفته و ارزشمند را برای سازمان‌ها تدوین و ایجاد نماید.


جهت کسب اطلاعات بیش‌تر با ما تماس بگیرید.

 
بایگانی
آمار
بازدیدکنندگان : 1841