مشاوره منابع انسانی و رفتار سازمانی
تحول سازمانی

تحول سازمانی


امروزه در سازمان‌­های موفق دنیا نقش سرمایه‌­ی انسانی از جایگاه و اهمیت ویژه‌­ای برخوردار است. به گونه‌­ای که این سرمایه مهمترین مزیت رقابتی در اختیار سازمان قلمداد می‌­شود. از این رو یکی از بارزترین رویکرد­های سازمان، باید افزایش تعلق و انگیزه این سرمایه از طریق بهبود و تعالی فرآیند­ها در حوزه‌­ی منابع انسانی باشد.


به خاطر افزایش رضایت و تعهد پرسنل می توان شاهد ارتقای عملکرد در سطوح مختلف سازمان بود که خود منجر به ایجاد ارزش افزوده و نهایتا اثر بخشی سازمان خواهد شد. به منظور ارتقای تعلق سازمانی و بهره‌­وری سرمایه‌­های انسانی، می­‌توان رویکردها و مکانیزم‌­های مختلفی را اتخاذ کرد.


در این راستا گروه کارشناسان و متخصصان گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی با بهره­‌مندی از تجارب ارزنده خود در زمینه پیاده‌­سازی فرآیند­های منابع انسانی در سازمان‌­های ایرانی و بین المللی، نقشه راه تحول سرمایه‌­های انسانی را به عنوان راه حلی جامع و موثر برای سازمان‌های کوچک و متوسط پیشنهاد می کنند. این مدل با الهام از مدل­‌های مختلف شرکت­‌های معتبر بین المللی در حوزه پیاده‌سازی نقشه راه تحول منابع انسانی، در ۳ فاز طراحی شده است.


در ابتدای مراحل و قبل از شروع فاز ۱، نیاز به شناخت منابع کامل و جامعی از وضعیت موجود سازمان وجود دارد که با استفاده از مدل PCMM به عنوان یک ابزار قدرتمند نسبت به سنجش سطح بلوغ منابع انسانی و فرآیندهای آن اقدام می‌شود.

فاز اول: بستر سازی

این گام اولیی تعالی و تحول است، با توجه به ایی موفقیت هر پروژه‌ شروع مناسب و حساب شده آن بوده، این فاز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. زیرساخت‌های اصلی منابع انسانی نظیر استراتژی منابع انسانی و ساختار سازمان و واحدها طی جلسات فی ما یین تدوین شده و به دنبال آن مدل شایستگی سازمان با توجه به استراتژی‌ها، اهداف و چشم انداز طراحی می‌شود. آیین نامه‌های منابع انسانی گام بعدی است که باید روی آن تمرکز کرد، چرا که تحول منابع انسانی را رقم می‌زند. تدوین شرح شغل‌ها و شرایط احراز هریک از مشاعل و استقرار نظام رده‌بندی شغل و رتبه‌بندی شاغل فعالیت‌های مهمی است که زیر بنایی استقرار سیستم‌های پیچیده‌تر منابع انسانی نظیر نظام استخدام و نظام جبران خدمات قرار می‌گیرد. استقرار نظام جبران خدمات در سازمان مصادف با پایان فاز اول نقشه راه تحول منابع انسانی در سازمان است. این فرایندها سنگ بنای فرایندهای پیچیده‌تر منابع انسانی بوده که در فاز بستر سازی تعریف و اجرا می‌شود. ماژول‌های قابل اجرا در این مرحله عبارتند از:


تدوین استراتژی منابع انسانی

تدوین مدل شایستگی

نظام رتبه‌بندی کارکنان و رده‌بندی مشاغل

تحلیل مشاغل و تدوین شرح شغل

طراحی نظام جبران خدمات (حقوق و دستمزد)

تهیه فرآیند جذب کارکنان

تدوین دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و کتابچه منابع انسانی


فاز دوم: توانمند‌سازی


دراین فاز بلوغی نسبی در فرآیندهای منابع انسانی حاصل می‌شود. در این مرحله با بکارگیری فرآیندهایی همچون مدیریت عملکرد و توسعه کارراهه شغلی، آموزش، برنامه ارتباطی، تطابق شغل وشاغل، و توسعه شایستگی، سازمان‌ها را به منظور کسب مزیت رقابتی آماده می‌کنیم. سیستم مدیریت عملکرد برمبنای جلساتی که با کارفرما برگزار می‌شود در سه فاز کل برنامه‌ریزی، پایش میان‌دوره و ارزیابی عملکرد طراحی وشاخص‌های کلیدی عملکرد تدوین می‌شود. برنامه توسعه کارراهه شغلی و تطابق شغل وشاغل در راستای افزایش انگیزه و بهبود سطح عملکرد و رضایت شغلی افراد سازمان طراحی شده و در سازمان پیاده‌سازی می‌شود. برنامه‌های ارتباطی در راستای ایجاد فرهنگ سازنده، بهبود سطح ارتیاطات سازمان و اثربخشی فرایندهای ارتباطی تدوین خواهد شد که همین مهم سبب افزایش شفافیت، کاهش استرس و افزایش اعتماد در سازمان خواهد شد. برنامه‌های آموزشی و توسعه شایستگی با شناسایی نیازهای تخصصی و حرفه‌ای سازمان طراحی و در سازمان پیاده می‌شوند بنابراین سازمان‌ها می‌توانند با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و توانمند در بلندمدت با سایر سازمان‌ها به رقابت بپردازند.  ماژول‌های قابل اجرا در این مرحله عبارتند از:


مدیریت عملکرد

نظام توسعه و ارتقا کارکنان

آموزش و توسعه کارکنان

تطبیق شغل و شاغل


فاز سوم: متمایز سازی


در فاز سوم اجرای نقشه راه تحول سرمایه‌های انسانی، بر تحکیم، تثبیت و نهادینه شدن فرآیندهای پیشرفته منابع انسانی، درکنار ایجاد تمایز تاکید می‌شود. فرایندهایی نظیر ایجاد تعادل بین کار و زندگی، توسعه فرهنگی، توسعه رهبری و برنامه‌های جانشین‌پروری به منظور متمایزسازی سازمان از حیث منابع انسانی و برای سازمان طراحی و پیاده‌سازی می‌شود. این فعالیت‌ها در نهایت تعالی و رشد سرمایه‌های انسان حاصل خواهد نمود و برند کارفرمایی شما را به مراتب ارتقا می‌دهد. ماژول‌های قابل اجرا در این مرحله عبارتند از:


جانشین پروری

توسعه‌ مهارت‌های رهبری

مدیریت استعدادهای سازمان

تعادل بین کار و زندگی

توسعه فرهنگ سازمانی

توسعه شایستگی محور


نتایج کلیدی پیاده سازی نقشه راه:

افزایش تعلق و بهبود عملکرد سرمایه‌­های انسانی

بهبود نتایج مالی ناشی از ارتقای بهره‌­وری در سازمان

افزایش اثر بخشی فرآیند­های سازمانی

ارتقای سطح رضایت مشتریان بیرونی سازمان

بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌­ها و استراتژی‌­های سازمان

 
بایگانی
آمار
بازدیدکنندگان : 1841