فرصت های استخدامی

دنبال کار می گردید؟ ما کمکتان می‌کنیم.
به بانک شغلی گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی بپیوندید.

مسلما منابع انسانی متخصص یا سرمایه انسانی بزرگ‌ترین دارایی هر بنگاهی می‌باشند و تکیه هر بنگاهی قبل از آن که روی سرمایه فیریکی٬ سرمایه اجتماعی و سرمایه طبیعی باشد٬ بر دوش سرمایه انسانی و نگرش آن‌ها خواهد بود. فعالیت ها و تجارب «گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی» در زمینه استخدام نیرو برای بنگاه های اقتصادی و نیاز به نیروهای متعدد با شرایط متفاوت میتواند به دوستانی که جویای کار هستند کمک شایانی کند.

با درنظر داشتن اهمیت سرمایه انسانی و با توجه به سابقه درخشان «گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی» در امر استخدام منابع انسانی و همچنین تعدد نیروهای مورد نیاز در آن واحد٬ از رزومه های دوستان به منظور برسی و معرفی استفاده خواهد شد.

اگر تمایل دارید «گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی» در فرصت های شغلی موجود رزومه های شما را پیشنهاد دهد به بانک شغلی «گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی» بپیوندید.

بدین منظور لطفا رزومه خود را فرم استخدامی ثبت نمایید و نیز در قالب word یا pdf آپلود کنید.

همچنین میتوانید اطلاعات خود را در فرم  درخواست استخدام تکمیل نمایید.
توجه: لطفا رزومه های ارسالی خود را با عنوان سمت شغلی مورد نظر ذخیره و ارسال کنید.