مشاوره منابع انسانی و رفتار سازمانی
مشاوره منابع انسانی

مشاوره منابع انسانی


ارتباط ما با مشتریان بر پایه نیازها و خواسته های آنها بنا شده است که در برخی از مواقع این نیازها به پروژه های بزرگی مثل طراحی راهبرد منابع انسانی، یاری رسانی به مشتریان جهت ترویج راهبرد طراحی شده و اجرای آن ختم می شود.


در برخی اوقات نیز مشتریان تنها درخواست طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی را دارند. گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی ایران فارغ از نیاز مطرح شده، آماده است تا مشتاقانه با تعهدی بالا نیاز شما مشتریان محترم را پاسخگو باشد.


خلاصه ای از خدمات ما به شرح زیر می باشد:

•    تعیین راهبرد های  منابع انسانی

•    طراحی ساختار سازمانی، تجزیه و تحلیل مشاغل و ارزیابی مشاغل

•    طراحی راهبرد جذب و استخدام

•    نیاز سنجی آموزشی

•    توسعه کارراهه شغلی

•    طراحی سامانه ارزیابی عملکرد

•    مشاوره و طراحی سامانه جبران خدمات (حقوق و مزایا)

•    برگزاری مطالعات بهینه کاوی سالیانه

•    طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی و تیم سازی

 
بایگانی
آمار
بازدیدکنندگان : 1841