مشاوره منابع انسانی و رفتار سازمانی
مصاحبه شغلی

مصاحبه شایستگی مدار

مصاحبه شایستگی مدار / رفتاری/ ساختار یافته/ موقعیتی


(در گذشته چه رفتار هایی کرده ایم؟)


مصاحبه شایسته مدار که به آن مصاحبه موقعیتی یا رفتاری نیز می گویند، شیوه ای از مصاحبه است که معمولا برای ارزیابی شایستگی کاندید استفاده می شود، به خصوص زمانیکه انتخاب بر اساس شایستگی های فنی مشکل باشد و یا سازمان ها بخواهند مطمئن شوند که افرادی که استخدام می کنند و یا در حال حاضر با ایشان همکاری دارند، دارای رفتاها و شایستگی های مناسب و متناسب با استانداردهای سازمان هستند.


گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی برای اهداف مختلف از جمله استخدام، تحلیل شکاف شایستگی ها، مصاحبه های ارتقایی و سایر حوزه های مربوطه، سابقه ای طولانی در زمینه طراحی و اجرای مصاحبه های شایسته محور دارد. ارزیابان ما در ده سال گذشته برای انجام اینگونه ارزیابی ها آموزش دیده اند.

 
بایگانی
آمار
بازدیدکنندگان : 1841