مشاوره منابع انسانی و رفتار سازمانی
کانون ارزیابی و توسعه

کانون ارزیابی و توسعه


بیش از سه دهه است که کانون های ارزیابی و توسعه به صورت گسترده در جهان مورد استفاده قرار می گیرند. کانون ارزیابی و توسعه فرایندی است که نتایج آن به سازمان ها در تصمیم گیری کم خطاتر و دقیق تر در انتخاب، انتصاب و ارتقا کارکنان کمک می کند.


یک سازمان می تواند از کانون ارزیابی برای انتخاب کاندید مناسب برای استخدام یا ارتقاء استفاده کند و یا می تواند از کانون توسعه برای تشخیص نقاط قوت، شایستگی ها و نقاط قابل توسعه کارکنانش جهت رشد در سازمان بهره بگیرد.


یک کانون توسعه / ارزیابی می تواند از نیم روز تا دو روز به طول انجامد. در کانون های ارزیابی / توسعه از ابزار مختلفی مانند تمرین های رفتاری، مصاحبه شایستگی مدار، پرسشنامه های روانشناختی و آزمون های سنجش توانمندی استفاده می شود که هدف همگی آن ها ارزیابی توانمندی ها و شایستگی-های بالقوه و بالفعل مورد نظر سازمان در کاندید است. معمولا در این کانون ها چارچوب شایستگی ها و ارزش های سازمان مد نظر قرار می گیرد.


پس از انجام کانون توسعه یا کانون ارزیابی گزارشی جامع برای مشتری تهیه می شود. در کانون های توسعه علاوه بر گزارش مربوط به مشتری گزارشی نیز برای فرد تهیه می شود. این گزارش به طور کلی نقاط قوت و نقاط قابل توسعه فرد را شرح می دهد که می توان از آن در غنی سازی شغلی، حرکت در کارراهه شغلی، آموزش و توسعه و حتی فرصت های جدید کسب و کار استفاده کرد.


کانون ارزیابی و توسعه، سرمایه گذاری بزرگی روی زمان و هزینه است و نتایج و دستاوردهای آن هم برای سازمان و هم برای افراد قابل توجه است. ما همیشه به مشتریان خود پیشنهاد می کنیم تنها در صورتی کانون توسعه / ارزیابی برگزار کنند که آمادگی سرمایه گذاری در توسعه کارکنان را داشته باشند.


کانون ارزیابی و توسعه سرمایه گذاری بزرگی روی زمان و هزینه است و نتایج و دستاوردهای آن هم برای سازمان و هم برای افراد قابل توجه است.


ابزار های مورد استفاده در کانون ها به شرح زیر هستند:

1- شبیه سازی شغل/ ابزارها و تمرین های رفتاری

2- سایر ابزارها

• مصاحبه شایستگی مدار/ رفتاری/ ساختار یافته/ موقعیتی

• پرسشنامه های روانشناختی

• آزمون های قابلیت

• ابزارهای تخصصی ارزیابی


خدمات برای اشخاص حقیقی

کانون توسعه برای مراجعه عموم

با توجه به میزان تقاضای موجود، ما برخی اوقات برای مراجعان حقیقی نیز کانون توسعه برگزار می کنیم. لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 
بایگانی
آمار
بازدیدکنندگان : 1841