بانکی و موسسات اعتباری

امروزه در هر سازمان، مؤسسه یا شرکتی که افرادی خاص برای انجام اموری معین، به‌کارگماری می‌شوند، موفقیت آنان لزوما در گرو به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی است لذا در این راستا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره در جهت بهبود مستمر خود نیازمند اجرای مطلوب وظایف و اصول مدیریتی در تمام سطوح و لایه‌های سازمانی اعم از معاونت‌ها و رؤسای ادارات مرکزی، مدیریت شعب استانها و رؤسای شعب خود در سطح کشور می‌باشند.
گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی «گروه سرآمد» آمادگی دارد خدمات مدیریت منابع انسانی ویژه‌ای بر اساس نیاز سازمان‌ها و بهینه کاوی های بین المللی و ملی به بانک ها و موسسات اعتباری ارایه نماید.