تجزيه و تحليل شغل

تجزيه و تحليل شغل (کارشکافی) يکی از مهم‌ترين ابزارهای مديريت منابع انسانی است. تجزيه و تحليل شغل اطلاعات لازم برای ايجاد و تعيين ويژگی‌های شرح شغل و شرايط احراز شغل فراهم می‌آورد و اين اطلاعات به عنوان مبنايي مهم در طراحی سازمان، طراحی شغل، گزينش، استخدام، مديريت عملکرد، آموزش، بهبود مديريت، ارزيابی شغل و … می باشد.
تجزيه و تحليل شغل در حقيقت جمع‌آوری، تجزيه و تحليل و ثبت اطلاعات شغلی به‌عنوان يک شغلی که هست مورد بررسی قرار می‌گيرد، نه شغل که بايد باشد و اين امکان‌پذير نبوده مگر آن‌که ويژگی‌ها، وظايف و مهارت‌های شغل مشخص گردد و سپس بر اساس آن شرايط احراز شغل تبيين گردد.
تجزيه و تحليل شغل فرآيند جمع‌آوری، تجزيه و تحليل و مرتب‌کردن اطلاعات درباره شغل است. به‌عبارت ديگر فرآيند سيستماتيک تعيين و تبيين وظايف، توانایی‌ها، دانش‌ها، مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی مورد نياز برای اجرای يک شغل در سازمان و رابطه تعاملی آن با ساير مشاغل تجزيه و تحليل شغل نام دارد.

  • تجزيه و تحليل شغل اطلاعات لازم برای ايجاد و تعيين ويژگي‌های شرح شغل و شرايط احراز شغل فراهم می‌آورد و اين اطلاعات به عنوان مبنايی مهم در طراحی سازمان، طراحی شغل، گزينش، استخدام، مديريت عملکرد، آموزش، بهبود مديريت، ارزيابی شغل و … می‌باشد.
  • این فعالیت با توجه به تعداد مشاغل سازمان می‌بایست انجام پذیرد فلذا زمان و بودجه‌ی آن رابطه مستقیمی با تعداد مشاغل دیده شده در ساختار سازمانی دارد.

گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی «گروه سرآمد» آمادگی دارد با استانداردهای بین المللی و راهکارهای پیشنهادی این ابزار پیشرفته و ارزشمند را برای سازمان‌ها تدوین و ایجاد نماید.

جهت کسب اطلاعات بیش‌تر با ما تماس بگیرید.