تدوین انواع قرارداد

تنظیم یک قرارداد به صورت تخصصی موجب آرامش  بیش تر و صرف انرژی و هزینه کمتر در آینده را فراهم می کند. تهیه و تدوین یک قرارداد حرفه ای  و قابل قبول، یک امر کاملا تخصصی می باشد  که علاوه بر تسلط بر مسائل ریز حقوقی و تعهدات برآمده از قراردادها نیازمند  آشنایی با عرف حاکم بر امور مربوط به آن قرارداد خاص نیز می باشد.

به همین دلیل است که بسیاری از قراردادها در  مرحله عمل با مشکلاتی مواجه می شوند.

گروه مشاوره منابع انسانی انواع قراردادهای همکاری را با توجه به نیاز شرکت هدف تدوین نموده و به صورت اختصاصی برای اهداف آن مجموعه طراحی گردد. این قراردادها به صورت نرمال عبارتند از
قرارداد مدت معین
قرارداد آزمایشی
قرارداد آموزشی
قرارداد ساعتی
قرارداد خرید خدمت
قرارداد استخدام
و….
در این خصوص گروه مشاوره منابع انسانی تضمین می دهد که در تمامی قراردادها اگر سازمان دچار خسارتی نسبت به اشتباه در تدوین قرارداد گردید، خسارت را جبران خواهیم نمود.