درخواست همکاری

«گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی» از اساتید، متخصصان حوزه مدیریت، مدیران با تجربه، دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد، صاحبان ایده‌های نو در کسب و کار و سایر افرادی که تمایل به همکاری با «گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی» را دارند لطفاً ضمن تکمیل فرم زیر، رزومه خود را نیز با استفاده از لینک مربوطه ارسال فرمایند تا در نزدیک‌ترین زمان با ایشان تماس گرفته شود.