مشاوره اداری و تامین اجتماعی

مشاوره تامین اجتماعی

هیچ گاه در هیچ سازمانی نمی توان پیش بینی کرد که چه مسایل و موارد در زمینه نیروی کار پیش خواهد آمد، بنابراین داشتن مشاوری که توان و دانش کافی در زمینه های قوانین کار و تامین اجتماعی را داشته باشد و بتواند شما را یاری نماید بسیار کارساز می تواند باشد.  در این مورد می توانید از  خدمات ویژه ی گروه مشاوره منابع انسانی برای سازمانی های برزگ و کوچک بهره ببرید.

 

دادگاه های کار

ضمنا این مجموعه می تواند طی قراردادی با شرکت ها در تمامی دادگاه های کار شرکت کرده و سعی نماید تا با توجه به شرایط پرونده بهترین نتیجه را برای شرکت به دست آورد.

 

کافی است با ما تماس بگیرید.