سنجش شایستگی

سنجش شایستگی

آزمون های قابلیت و استعداد (فرد چه کاری را می تواند انجام دهد؟)

آزمون های قابلیت/استعداد بهترین روش برای پیش بینی موفقیت شغلی می باشد. از این آزمون ها به دلیل آنکه می توانند قابلیت فعلی فرد و پتانسیل آینده او را به دقت اندازه گیری کنند، در استخدام مورد استفاده قرار می گیرند.

آزمون های قابلیت تا حدی که یک فرد جنبه های مختلف یک شغل یا نقش را انجام می دهد را مد نظر قرار می دهند. این آزمون ها طیف وسیعی از استعدادها/ قابلیتها را کشف و مشخص می کنند. این قابلیت ها از استنتاج کلامی و عددی تا کنترل کردن و مهارت های اجرایی را در بر می گیرند.

به طور خلاصه، اگر هدفتان استخدام است، آزمون های قابلیت اندازه ای از توانمندی فرد را به شما ارائه می دهند. و اگر هدفتان توسعه نیرو ها می باشد، آزمون های قابلیت/ استعداد فقط به شما نشانی از پتانسیل فرد را ارئه خواهند داد.