مشاوره صنایع غذایی و مصرفی

مشاوره صنایع غذایی و مصرفی

خوراک، خوراکی، یا غذا خوردنی‌ای است که در جوامع متفاوت به صورت خام و دست‌نخورده، تغییریافته و یا نیمه‌تغییریافته برای مصرف آماده می‌شود. عادات غذایی در فرهنگ‌های گوناگون مختلف است. اکثر جوامع با توجه به سنن و رسومشان رسم‌های مخصوصی برای آشپزی و اولویت‌های غذایی‌شان دارند.
صنایع غذایی در طول دو دهه گذشته به یکی از صنایع بزرگ و مهم کشور مبدل شده و در حال حاضر یکی از صنایع پیشرو در کشور است که با توجه به امکانات موجود، مواد اولیه مناسب و ظرفیت‌های فرآوری از پتانسیل بالایی نیز برخوردار است. این مهم ما را واداشت تا خدمات ویژه‌ای برای صنایع غذایی، صنایع لبنی، کشاورزی، پخش در نظر داشته باشیم
گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی آمادگی دارد خدمات مدیریت منابع انسانی ویژه‌ای بر اساس نیاز سازمان‌ها و بهینه کاوی های بین المللی و ملی ارایه نماید.