دوره های مهارت محور

دوره های مهارت محور

یادگیری زبان در برگیرنده چهار مهارت اصلی یعنی مهارت های شنیداری (Listening)، گفتاری (Speaking)، نوشتاری (Writing) و خواندن  (Reading) است. بسیاری از مجموعه های آموزش زبان مبتنی بر بهبود تمامی مهارت های فوق بصورت همزمان می باشد. اما، گاهی بعضی از زبان آموزان صرفا نیاز به تقویت بعضی از مهارت ها داشته و یا در بعضی از آنها احساس ضعف می کنند. در پاسخ به نیاز زبان آموزانی که مایلند   تا صرفآ در مهارت(های) خاصی تقویت شده و تمرکز خود را بر نقاط ضعف زبانی خود قرار داده و یا بخاطر کمبود وقت و ماهیت حرفه ویا رشته تحصیلی خود ترجیح می دهند که به مهارت (های) خاصی بپردازند.

ما اقدام به تدوین دوره های مهارت محور (SBC: Skill-based Courses) نموده ایم.
مهارت های گفتاری (Listening & Speaking)
مهارت های نوشتاری و یا آکادمیک (Reading & Writing)

هر یک از این دوره ها سطوح مختلف مبتدی تا پیشرفته را پوشش داده و مسیر کوتاه‌تری را برای رسیدن به اهداف زبانی زبان آموزان میسر می سازد.