فرصت‌های شغلی

حرفه ای ترین خدمات منابع انسانی

فرصت های استخدامی برای تکمیل کادر نیروهای مدیریتی و اداری در برنامه اجرایی ما قرار دارد. در صورت تمایل رزومه خود را برای ما ارسال نمایید تا در فرایند این فرصت ها قرار بگیرید.

فرایند اجرایی