• 09107868690
  • ایران، تهران، بلوار کریم خان، خیابان آبان شمالی، خیابان پزشک

پست تنها

تدوین آیین‌نامه های اداری

توافق در شرایطی حتی می تواند بالاتر از قانون قرار گرفته و بسیاری از معظلات سازمانی را پیشگیری نماید. آیین نامه ها همان قوانین طراحی شده در سازمان است که مسایل را پیش بینی نموده و راه حل های آن را نیز ارایه می نماید و رعایت آنها از جانب همه همکاران الزامیست، نگارش آیین نامه ایی که در آن هم اصول و قوانین وزارت کار رعایت شده باشد و هم مصالح و نیازهای سازمان کاریست تخصصی که مجموعه ما با داشتن دانش و تجربه زیاد در این زمینه مدعی است.

آیین‌نامه زیر بر اساس نیاز تدوین می گردد:

آیین‌نامه ساعات کار و مرخصی
آیین‌نامه ماموریت
آیین‌نامه‌های تشویق و تنبیه پرسنل
آیین نامه‌های مشوق مالی خارج از نظام پرداخت (وام‌ها و …)
آیین‌نامه‌های مربوط به ارتقاء و تنزیل
آیین‌نامه‌های آموزش
آیین‌نامه نظام دریافت

تدوین انواع قرادادها

در این بخش از کار گروه مدیریت منابع انسانی، انواع قراردادهای همکاری را با توجه به نیاز شرکت هدف تدوین نموده بصورت اختصاصی برای اهداف آن مجموعه طراحی گردد. این قراردادها به صورت نرمال عبارتند از :
قرارداد مدت معین
قرارداد آزمایشی
قرارداد آموزشی
قرارداد ساعتی
قرارداد خرید خدمت
قرارداد استخدام
و….

تدوین فرمهای اداری

در هر سازمانی از جنبه اداری فرمهایی باید وجود داشته باشد تا روال منطقی یک موضوع رعایت گردد شاید ساده ترین این فرمها همان درخواست مرخصی و …. باشد که همه سازمانها با آن آشنا می باشند و البته فرمهای پیچیده تری که بنا بر نیاز سازمان یا الزامات ایزو و … برای آن مجموعه طراحی و ارایه خواهد شد.
فرم درخواست مرخصی، فرم ماموریت، فرم درخواست نیرو از واحدها، فرم گزارش حادثه، فرم استخدامی و رزومه، فرم گزارشات صورت جلسه، و ….

انجام تسویه و تصفیه بر اساس قوانین

بسیاری از شرکتها علیرغم اینکه تمامی حق و حقوق کارمندان خود را پرداخت نموده اند ولی به علت نداشتن فرمهای مناسب تسویه و تصفیه در مقاطع مختلف خساراتی را متحمل شده اند که نباید می شده.
در این زمینه گروه مدیریت منابع انسانی می تواند با بررسی زمینه های اداری و مالی موجود در شرکت شرایطی را برای تنظیم فرمهای تسویه و تصفیه ایجاد نماید و با اخذ این مدارک از پرسنل، سازمان را نسبت به بروز مشکلات احتمالی در آینده بیمه نماید.