شماره تماس:
09397272623

فروشگاه مدیریت منابع انسانی

ابزارهای سنجش شایستگی، جذب و استخدام و کانون ارزیابی

سیستم کانون ارزیابی
سامانه جذب و استخدام
ابزارهای استخدامی

MEHRPRO Assemet Center Tools
EQi
MBTI
DISC
PIAV
PTSI
TriMetrix

ابزارهای کانون ارزیابی
تمرین کارگروهی
تمرین بحث گروهی
تمرین ایفای نقش
سوالات مصاحبه مبتنی بر شایستگی
مدل شایستگی


تماس تلفنی در ساعات اداری
یکی از راه‌های سفارش و خرید، تماس تلفنی در ساعات اداری با ما است. کارشناسان فروش ما هم پاسخگوی سوالات مشتری‌ها هستند.Copyright 2018 by HRM.IR