شماره تماس:
09107868690

فروشگاه مدیریت منابع انسانی

فرم های اداری

تصفیه
تجزیه و تحلیل شغل
قرارداد مدت معین
قرارداد آزمایشی
قرارداد مشاور


تماس تلفنی در ساعات اداری
یکی از راه‌های سفارش و خرید، تماس تلفنی در ساعات اداری با ما است. کارشناسان فروش ما هم پاسخگوی سوالات مشتری‌ها هستند.


Copyright 2018 by HRM.IR